Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 08.01.2012 00:20:03 

Klub SLŮNĚ - plavání dětí

Vážení rodiče,

jsme velice rádi, že jste si pro plavání vašich dětí vybrali právě klub Slůně a věříme, že u nás budete Vy i Vaše děti spokojeni. Chceme Vám nabídnout kvalitní služby, proto je nutné, abyste dodržovali určitá pravidla uvedená v tomto provozním řádu.

V případě nedodržení našeho provozního řádu si klub Slůně vyhrazuje právo vyloučit klienta z kurzu bez možnosti finanční či jiné náhrady za neabsolvované lekce. Děkujeme za pochopení a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

 • Na každou lekce nezapomeňte: kartičku (opravňuje ke vstupu), mýdlo, plavky (pro Vás i dítě), osušku, olejíček, tampony na vysoušení oušek a další osobní potřeby.
 • Kočárky je možné odložit do odkládací místnosti v garáži sportovního centra.
 • Po předložení Vaší kartičky Vám b ude vydán klíček od skříňky. Po skončení lekce, vraťte, prosím, klíček co nejdříve.
 • Vstup do šaten je možný 15 minut před začátkem Vaší lekce.
 • Kurzů se nesmí účastnit děti nebo rodiče, které mají nějakou infekční chorobu.
 • Do bazénu jde s dítetem plavat jeden z rodičů (ostatní přihlížející mohou sedět přímo u bazénu, ale nesmí rušit lekci - nemluví příliš nahlas, nejlépe nemluví vůbec; v tomto případě je nutné před vstupem k bazénu omytí nohou).
 • Pokud plavete s jedním dítětem, není možné, aby jeho sourozenci lekci rušili.
 • Při výuce starších dětí bez rodičů, přebírá instruktorka za děti odpovědnost jen na dobu určenou pro tuto lekci. Před a po této době nese za dítě odpovědnost doprovázející osoba.
 • V lekcích probíhají různé sportovní aktivity. Každý úkon rodič provádí na svou vlastní zodpovědnost. Pokud se na daný cvik necítíte, oznamte to, prosím, instruktorce.
 • V šatnách máte k dispozici nočníky, přebalovací podložky, ohrádky, fény.
 • U bazénu máte k dispozici podložky, nočníky, papírové kapesníčky, plavací pomůcky.
 • po plavání, v místě recepce, máte k dispozici krmící židličky, mikrovlnnou troubu, hračky, přebalovací podložku.
 • Máte-li dlouhé vlasy, před vstupem do bazénu je pevně svažte.
 • Před vstupem do bazénu je každý povinnen se osprchovat!!!
 • V případě potřeby  jsou na okraji bazénu k dispozici papírové kapesníčky.
 • Na přebalovací podložky si pod dítě vždy rozložte vlastní osušku. Nedávejte na přebalovací podložky děti s botami.
 • Do prostor šaten, sprch a bazénu je zakázáno nosit předměty ze skla a jídlo - v šatně se nesvačí!
 • Po použití sprch se osušte na místě, do prostoru šaten se snažte nevstupovat úplně mokří, plavky ždímejte ve sprše.
 • Jestliže se dítě v prostorách sprch, šaten, bazénu, či do vody pokaká - hlaste to neprodleně instruktorce!
 • Dbejte zvášené pozornosti v prostorách šaten, na schodech k bazénu a u bazénu - podlahy jsou mokré a kluzké. Za své dítě zodpovídáte Vy sami! Doporučujeme přezůvky - samozřejmě čisté.
 • Zakazujeme chodit do lekcí se žvýkačkou, bonbonem. Rodičům doporučujeme vstup na lekce bez řetízků.
 • Platí zákaz účastnit se lekcí pod vlivem alkoholu.
 • Dítě nesmí před danou aktivitou alespoň hodinu jíst!!! Při fyzické zátěži by mohlo dojít ke zvracení.
 • Dojde-li k znečištění bazénu ze strany klienta (tím je myšleno únik stolice nebo zvratků do bazénu), vyhrazujeme si právo požadovat po Vás finanční odškodné za vyčištění bazénu. Výši odškodného určuje squash centrum Moravská Slavia s.r.o. (maximální výše odškodného činí 1500,-)
 • Filmování a focení je povoleno jen pro soukromé účely.
 • Čůrání do odtokového kanálku na bazénech a ve sprchách je zakázáno!
 • Doporučujeme: po plavání vysušte dítěti uši.
 • Nočníky se musí okamžitě vynést a opláchnout.
 • V bazénu musí mít děti plavky. Nechodí-li Vaše dítě samo na nočník či záchod, tak je potřeba plavací plínečka (možno zakoupit přímo u nás na recepci).
 • Děti starší 2,5 let nepatří do ohrádek. V případě, že ohrádku pro takto staré dítě použijete, je samozřejmé, že na své dítě dohlédnete, aby se v ní chovalo tak, aby ohrádku mohly použít i další děti.
 • Doporučujeme: hned neodcházet z budovy bazénu, ale chvíli se aklimatizovat v místě recepce - především v chladnějším počasí.
 • Ke všem věcem, které jsou pro Vás k zapůjčení, se chováme ohleduplně.
 • Konzumovat potraviny je možné pouze v prostorách recepce.
 • Hračky, prosím, uklízejte na své místo.

 • Zaplacené kurzovné jde vrátit v plné výši pouze tehdy, bude-li o vrácení požádáno 7 dnů před zahájením prvné lekce.
 • Po zahájení kurzu se peníze nevrací, ani nepřevádějí do dalších kurzů, a to ani v případě nemoci!!! Není to možné z provozně-ekonomických důvodů.
 • Řádně omluvené lekce lze po domluvě nahradit (nejste nijak časově omezeni).
 • Řádně omluvená lekce = lekce omluvená 24 hodin před začátkem Vaší lekce. Na pozdější omluvy nebude brán zřetel, lekce vám propadá.
 • Omluvy zasílejte formou sms zprávy na tel.č. uvedené na kartičce. Uveďte jméno dítěte, den a hodinu, kdy chodíte plavat. Lekci Vám omluvíme a na další hodině, kdy budete přítomni, se s instruktorkou domluvíte na náhradní termín.
 • Náhradní lekce se můžete zúčastnit pouze po předchozím objednání.
 • Neomluvená náhradní lekce Vám propadá.

 • Po konzultaci s rodiči si vyhrazujeme právo na přesuny dětí v jednotlivých skupinách.
 • Pokud se nebude plavat z technických důvodů, bude Vám nabídnuta náhradní hodina. Vždy se snažíme zákazníky s předstihem informovat.
 • Máte-li zájem o pokračování kurzu, je nutné, abyste se během 3.+4. lekce (nebo během 8.+9.lekce) nahlásili a uhradili kurzovné. Do 4. lekce (9.lekce) máte automaticky rezervované místo. Nenahlásíte-li se nejpozději během předposlední lekce na pokračování, nebude Vám již Vaše místo rezervováno. Proto si, prosím, rezervujte místo včas.
 • Chcete-li pokračovat v plavání i v dalším navazujícím kurzu, ale z nějakých důvodů Vám termín, ve kterém momentálně chodíte plavat, nevyhovuje, můžete si domluvit přesun na jiný termín, ale až během týdne při posledních lekcích. V praxi to znamená, ža až přijdete plavat na svou předposlední lekci, zaplatíte další kurz ve stejný den a hodinu, jak chodíte doposud, ale domluvíte se s instruktorkou, že máte zájem o jiný termín, zda-li by Vás tam nemohla napsat jako náhradníky (nadiktujete instruktorce tel.č.). Během probíhajících posledních lekcích se Vám sami ozveme, jak to dopadlo.

První lekce plavání mohou být poznamenány adaptací dítěte na nové prostředí - děti mohou být plačtivé, nesoustředěné, hůř spolupracují. Je důležité s dětmi pracovat trpělivě a klidně. Rovněž je důležité dostavovat se na lekce včas. Klid má vliv na lepší spolupráci dětí při výcviku. V průběhu lekce děti do ničeho nenutíme a rozhodně neporovnáváme.

Zakoupením kurzu a převzetím dokladu o zpalacení stvrzujete, že jste se seznámili s provozním řádem, souhlasíte s ním  a budete se jím řídit. Mezi klubem Slůně a zákazníkem vzniká vztah, který se řídí ustanovením Obchodního zákoníku. Vaše osobní údaje budou sloužit pouze i interním potřebám klubu Slůně. Jejich shromažďévání a uchovávání je realizováno v souladu se zákonem č. 101/2002 Sb, zákona o ochraně osobních údajů.

Za provozovatele: Mgr. Veronika Škrabálkvoá, DiS.

TOPlist